Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад относно функционирането на системата за дерогация, въведена с Регламент (ЕС) №2046/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 година, по отношение на мерките предвидени за улеснение на процедурата за кандидатстване и издаване на визи за членовете на олимпийското семейство, участващи в Олимпийските или параолимпийските Зимните игри в Торино през 2006 година
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Report on the functioning of the derogation system introduced by Regulation (EC) No 2046/2005 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2005 regarding measures envisaged to facilitate the procedures for applying for and issuing visas for members of the Olympic family taking part in the 2006 Olympic or Paralympic Winter Games in Turin
Дата на документа: 17/01/2008
№ на документ: SEC(2008) 34
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове