Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council at first reading on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers
Дата на документа: 22/02/2011
№ на документ: COM(2011) 77
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове