Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Оценка на споразуменията за обратно приемане на ЕС - SEC(2011) 209 окончателeн SEC(2011) 210 окончателeн SEC(2011) 211 окончателeн SEC(2011) 212 окончателeн
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Evaluation of EU Readmission Agreements - SEC(2011) 209 final SEC(2011) 210 final SEC(2011) 211 final SEC(2011) 212 final
Дата на документа: 23/02/2011
№ на документ: COM(2011) 76
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове