Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Оценка на споразуменията за обратно приемане на ЕС - Данни на EUROSTAT - {COM(2011) 76 final}{SEC(2011)209}{SEC(2011)210}{SEC(2011)212}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Evaluation of EU Readmission Agreements - EUROSTAT data - {COM(2011) 76 final}{SEC(2011)209}{SEC(2011)210}{SEC(2011)212}
Дата на документа: 23/02/2011
№ на документ: SEC(2011) 211
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове