Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Оценка на споразуменията за обратно приемане на ЕС - Прилагане на протоколите подписани /, сключени от държавите-членки в рамките на споразуменията за обратно приемане на ЕС - {COM(2011) 76 final}{SEC(2011)209}{SEC(2011)210}{SEC(2011)211}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Evaluation of EU Readmission Agreements - Implementing protocols signed/concluded by the MS under the EU readmission agreements in force - {COM(2011) 76 final} {SEC(2011)209}{SEC(2011)210}{SEC(2011)211}
Дата на документа: 23/02/2011
№ на документ: SEC(2011) 212
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове