Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on electronic publication of the Official Journal of the European Union
Дата на документа: 04/04/2011
№ на документ: COM(2011) 162
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове