Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ЗЕЛЕНА КНИГА - Европейска рамка за корпоративно управление
Заглавие на английски: GREEN PAPER - The EU corporate governance framework
Дата на документа: 05/04/2011
№ на документ: COM(2011) 164
Вид документ: Зелена книга
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове