Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на мерки относно определянето на някои помощи, възстановявания и цени, свързани с единната обща организация на селскостопанските пазари
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION determining measures on fixing certain aids, refunds and prices related to the single common organisation of agricultural markets
Дата на документа: 11/04/2011
№ на документ: COM(2011) 193
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове