Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Междинна оценка на съвместната програма Eurostars
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Interim Evaluation of the Eurostars Joint Programme
Дата на документа: 08/04/2011
№ на документ: COM(2011) 186
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове