Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - По-рационално енергийно данъчно облагане в ЕС — предложение за преразглеждане на директивата за енергийното данъчно облагане
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - Smarter energy taxation for the EU: proposal for a revision of the Energy Taxation Directive
Дата на документа: 13/04/2011
№ на документ: COM(2011) 168
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове