Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2003/96/EО относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията - {SEC(2011) 409 окончателeн}{SEC(2011) 410 окончателeн}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2003/96/EC restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity - {SEC(2011) 409 final}{SEC(2011) 410 final}
Дата на документа: 13/04/2011
№ на документ: COM(2011) 169
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове