Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита - {COM(2011) 216 final}{SEC(2011) 482 final}{SEC(2011) 483 final}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL - implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection - {COM(2011) 216 final}{SEC(2011) 482 final}{SEC(2011) 483 final}
Дата на документа: 13/04/2011
№ на документ: COM(2011) 215
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове