Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Към стабилно управление на качеството на европейската статистика
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Towards robust quality management for European Statistics
Дата на документа: 15/04/2011
№ на документ: COM(2011) 211
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове