Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 3 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — Комисия
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET N° 3 TO THE GENERAL BUDGET 2011 - STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION - Section III - Commission
Дата на документа: 15/04/2011
№ на документ: COM(2011) 219
Вид документ: Бюджет
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове