Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Повишаване на отчетността на ЕС по отношение на финансирането за развитие по пътя към партньорската проверка на официалната помощ за развитие на ЕС - {SEC(2011) 500 окончателeн}{SEC(2011) 501 окончателeн}{SEC(2011) 502 окончателeн}{SEC(2011) 503 окончателeн}{SEC(2011) 504 окончателeн}{SEC(2011) 505 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Enhancing EU Accountability on Financing for Development towards the EU Official Development Assistance Peer Review - {SEC(2011) 500 final}{SEC(2011) 501 final} {SEC(2011) 502 final}{SEC(2011) 503 final}{SEC(2011) 504 final}{SEC(2011) 505 final}
Дата на документа: 19/04/2011
№ на документ: COM(2011) 218
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове