Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Повишаване на отчетността на ЕС по отношение на финансирането - Преглед на напредъка на държавите членки, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Повишаване на отчетността на ЕС по отношение на финансирането за развитие по пътя към партньорската проверка на официалната помощ за развитие на ЕС - VOL II - {COM(2011) 218 final}{SEC(2011) 500 final}{SEC(2011) 502 final}{SEC(2011) 503 final}{SEC(2011) 504 final}{SEC(2011) 505 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EU Accountability Report 2011 on Financing for Development - Review of progress of the EU and its Member States Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Enhancing EU Accountability on Financing for Development towards the EU Official Development Assistance Peer Review - VOL II - {COM(2011) 218 final}{SEC(2011) 500 final}{SEC(2011) 502 final}{SEC(2011) 503 final}{SEC(2011) 504 final}{SEC(2011) 505 final}
Дата на документа: 19/04/2011
№ на документ: SEC(2011) 501
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове