Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Грузия относно закрилата на географските указания на земеделски продукти и храни
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Union and Georgia on protection of geographical indications of agricultural products and foodstuffs
Дата на документа: 20/04/2011
№ на документ: COM(2011) 223
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове