Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 521/2008 за създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 521/2008 setting up the Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking
Дата на документа: 20/04/2011
№ на документ: COM(2011) 224
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове