Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Междинна оценка на програмата „Младежта в действие“
Заглавие на английски: COMMISSION REPORT TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Interim evaluation of the ‘Youth in Action’ Programme
Дата на документа: 20/04/2011
№ на документ: COM(2011) 220
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове