Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Доклад за оценка на прилагането и въздействието на мерките, предприети в съответствие с Директива 2002/59/ЕО за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Report assessing the implementation and the impact of the measures taken according to Directive 2002/59/EC establishing a Community vessel traffic monitoring and information system
Дата на документа: 28/04/2011
№ на документ: COM(2011) 232
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове