Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно социално-икономическите последствия от отглеждането на генетично модифицирани организми (ГМО) въз основа на коментарите на държавите-членки съгласно заключенията на Съвета по околна среда от декември 2008 г. - {COM(2011) 214 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER Accompanying document to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on socio-economic implications of GMO cultivation on the basis of Member States contributions, as requested by the Conclusions of the Environment Council of December 2008 - {COM(2011) 214 final}
Дата на документа: 15/04/2011
№ на документ: SEC(2011) 481
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове