Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, Придружаваща документа към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита и Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита по отношение на приложимите разпоредби за превод -{COM(2011) 215 final}{COM(2011) 216 final}{SEC(2011) 483 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - IMPACT ASSESSMENT Accompanying document to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL -implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection and Proposal for a COUNCIL REGULATION implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements - {COM(2011) 215 final}{COM(2011) 216 final}{SEC(2011) 483 final}
Дата на документа: 13/04/2011
№ на документ: SEC(2011) 482
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове