Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумение за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави-членки, от друга страна, Исландия, от трета страна и Кралство Норвегия, от четвърта страна, както и за сключване на Допълнително споразумение между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, Исландия, от друга страна и Кралство Норвегия, от трета страна, за прилагане на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави-членки, от друга страна, Исландия, от трета страна и Кралство Норвегия, от четвърта страна
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Air Transport Agreement between the United States of America, of the first part, the European Union and its Member States, of the second part, Iceland, of the third part, and the Kingdom of Norway, of the fourth part; and on the conclusion of the Ancillary Agreement between the European Union and its Member States, of the first part, Iceland, of the second part, and the Kingdom of Norway, of the third part, on the application of the Air Transport Agreement between the United States of America, of the first part, the European Union and its Member States, of the second part, Iceland, of the third part, and the Kingdom of Norway, of the fourth part
Дата на документа: 02/05/2011
№ на документ: COM(2011) 238
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове