Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Доклад относно междинната оценка на програма „Основни права и гражданство“ за периода 2007—2013 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Report on the interim evaluation of the "Fundamental Rights and Citizenship" Programme 2007 – 2013
Дата на документа: 05/05/2011
№ на документ: COM(2011) 249
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове