Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Доклад за междинната оценка на специалната програма „Превенция на наркотиците и информация за тях“ за периода 2007—2013 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Report on the interim evaluation of the specific Programme "Drug prevention and information" (DPIP) 2007-2013
Дата на документа: 05/05/2011
№ на документ: COM(2011) 246
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове