Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 58/97 и на Регламент (EО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика (преработен), който отмени и замени Регламент № 58/97
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Council Regulation (EC, Euratom) No 58/97 and of the Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council concerning structural business statistics (recast) which repealed and replaced Regulation No 58/97
Дата на документа: 04/05/2011
№ на документ: COM(2011) 242
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове