Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Доклад относно междинната оценка на програма „Дафне III“ _за периода 2007—2013 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Report on the interim evaluation of the «Daphne III Programme 2007 – 2013 »
Дата на документа: 11/05/2011
№ на документ: COM(2011) 254
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове