Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Междинен доклад за оценка на програмата „Наказателно правосъдие“
Заглавие на английски: EVALUATION REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Interim evaluation report on the Criminal Justice Programme
Дата на документа: 11/05/2011
№ на документ: COM(2011) 255
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове