Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Доклад относно статуса на ратификация и препоръките на наблюдаващите органите във връзка с конвенциите, изброени в приложение ІІІ към Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции съгласно член 8, параграф 3 от посочения регламент GSP+
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Report on the status of ratification and recommendations by monitoring bodies concerning conventions listed in Annex III to Council Regulation (EC) No 732/2008 applying a scheme of generalised tariff preferences pursuant to Article 8(3) of this Regulation GSP+
Дата на документа: 17/05/2011
№ на документ: COM(2011) 271
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове