Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - GSP+ Придружаващ документа към Report on the status of ratification and recommendations by monitoring bodies concerning conventions listed in Annex III to Council Regulation (EC) No 732/2008 applying a scheme of generalised tariff preferences pursuant to Article 8(3) of this Regulation - {COM(2011) 271 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - GSP+ Accompanying document to the Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the status of ratification and recommendations by monitoring bodies concerning conventions listed in Annex III to Council Regulation (EC) No 732/2008 applying a scheme of generalised tariff preferences pursuant to Article 8(3) of this Regulation - {COM(2011) 271 final}
Дата на документа: 17/05/2011
№ на документ: SEC(2011) 578
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове