Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване от Европейския съюз на изменен Устав и Процедурен правилник на Международната група за изследване на каучука
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion by the European Union of the amended Constitution and Rules of Procedure of the International Rubber Study Group
Дата на документа: 18/05/2011
№ на документ: COM(2011) 267
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове