Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Регламент № 2038/2006 относно многогодишното финансиране на дейността на Европейската агенция по морска безопасност в областта на реагиране при замърсяването, причинено от кораби, за периода 2007—2009 година
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Regulation 2038/2006 on multiannual funding for the action of the European Maritime Safety Agency in the field of response to pollution caused by ships for the period 2007-2009
Дата на документа: 23/05/2011
№ на документ: COM(2011) 286
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове