Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Оценка на въздействието - Във връзка със Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Икономическия и социален комитет и до Комитета на регионите - Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно утвърждаването на правата на жертвите - Предложение за РЕГАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно взаимно признаване на мерките за защита по граждански дела - {COM(2011) 274 final}{SEC(2011) 581 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social Committee and the Committtee of the Regions - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on mutual recognition of protection measures in civil matters - {COM(2011) 274 final}{SEC(2011) 581 final}
Дата на документа: 18/05/2011
№ на документ: SEC(2011) 580
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове