Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления - {COM(2011) 274}{COM(2011) 276}{SEC(2011) 580}{SEC(2011) 581}
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime - {COM(2011) 274}{COM(2011) 276}{SEC(2011) 580}{SEC(2011) 581}
Дата на документа: 18/05/2011
№ на документ: COM(2011) 275
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове