Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела - {COM(2011) 274}{COM(2011) 275}{SEC(2011) 580}{SEC(2011) 581}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on mutual recognition of protection measures in civil matters - {COM(2011) 274}{COM(2011) 275}{SEC(2011) 580}{SEC(2011) 581}
Дата на документа: 18/05/2011
№ на документ: COM(2011) 276
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове