Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно някои позволени начини на ползване на осиротели произведения - {SEC(2011) 615 окончателeн}{SEC(2011) 616 окончателeн}
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on certain permitted uses of orphan works - {SEC(2011) 615 final}{SEC(2011) 616 final}
Дата на документа: 24/05/2011
№ на документ: COM(2011) 289
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове