Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (EО) № 975/98 на Съвета от 3 май 1998 година относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евро монети
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 975/98 of 3 May 1998 on denominations and technical specifications of euro coins intended for circulation
Дата на документа: 25/05/2011
№ на документ: COM(2011) 296
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове