Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад относно имиграцията и убежището (2010 г.) - {SEC(2011) 620 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Annual Report on Immigration and Asylum (2010) - {SEC(2011) 620 final}
Дата на документа: 24/05/2011
№ на документ: COM(2011) 291
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове