Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА ОБЩ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2012 ФИНАНСОВА ГОДИНА - Общо въведение - Общ разчет за приходната част на бюджета - Общ разчет за приходната и разходната част на бюджета по раздели: - Раздел 1: Европейски парламент - Раздел 2: Европейски съвет и Съвет - Раздел 3: Комисия - Раздел 4: Съд на Европейския съюз - Раздел 5: Сметна палата - Раздел 6: Европейски икономически и социален комитет - Раздел 7: Комитет на регионите - Раздел 8: Европейски омбудсман - Раздел 9: Европейски надзорен орган по защита на данните - Раздел 10: Европейска служба за външна дейност
Заглавие на английски: DRAFT GENERAL BUDGET OF THE EUROPEAN UNION FOR THE FINANCIAL YEAR 2012 - General introduction - General statement of revenue - General statement of revenue and expenditure by section : - Section 1 : European Parliament - Section 2 : European Council and Council - Section 3 : Commission - Section 4 : Court of Justice of the European Union - Section 5 : Court of Auditors - Section 6 : European Economic and Social Committee - Section 7 : Committee of the Regions - Section 8 : European Ombudsman - Section 9 : European Data Protection Supervisor - Section 10 : European External Action Service
Дата на документа: 26/05/2011
№ на документ: COM(2011) 300
Вид документ: Проект за акт
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове