Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 1999/31/EО на Съвета по отношение на специфичните критерии за съхранение на метален живак, считан за отпадък
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Council Directive 1999/31/EC as regards specific criteria for the storage of metallic mercury considered as waste
Дата на документа: 27/05/2011
№ на документ: COM(2011) 299
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове