Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТНОСНО ТРАНСГРАНИЧНИЯ ОНЛАЙН ДОСТЪП ДО ОСИРОТЕЛИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Във връзка със Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно някои позволени начини на позлване на осиротели произведения - {COM(2011) 289 окончателeн}{SEC(2011) 615 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT ON THE CROSS-BORDER ONLINE ACCESS TO ORPHAN WORKS Accompanying the document Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on certain permitted uses of orphan works - {COM(2011) 289 final}{SEC(2011) 615 final}
Дата на документа: 24/05/2011
№ на документ: SEC(2011) 616
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове