Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета - Годишен доклад относно имиграцията и убежището (2010 г.) - {COM(2011) 291 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Annual Report on Immigration and Asylum (2010) - {COM(2011) 291 final}
Дата на документа: 24/05/2011
№ на документ: SEC(2011) 620
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове