Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТЕН РАБОТЕН ДОКУМЕНТ - Прилагане на Европейската политика за добросъседство за 2010 г. - Доклад за: Грузия - {COM(2011) 303 final}{SEC(2011) 637 final}{SEC(2011) 638 final}{SEC(2011) 639 final}{SEC(2011) 640 final}{SEC(2011) 641 final}{SEC(2011) 642 final}{SEC(2011) 643 final}{SEC(2011) 644 final}{SEC(2011) 645 final}{SEC(2011) 646 final}{SEC(2011) 647 final}{SEC(2011) 648 final}{SEC(2011) 650 final}{SEC(2011) 651 final}{SEC(2011) 652 final}
Заглавие на английски: JOINT STAFF WORKING PAPER - Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2010 - Country report: Georgia - {COM(2011) 303 final}{SEC(2011) 637 final}{SEC(2011) 638 final}{SEC(2011) 639 final}{SEC(2011) 640 final}{SEC(2011) 641 final}{SEC(2011) 642 final}{SEC(2011) 643 final}{SEC(2011) 644 final}{SEC(2011) 645 final}{SEC(2011) 646 final}{SEC(2011) 647 final}{SEC(2011) 648 final}{SEC(2011) 650 final}{SEC(2011) 651 final}{SEC(2011) 652 final}
Дата на документа: 25/05/2011
№ на документ: SEC(2011) 649
Вид документ: Работен документ
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове