Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
Заглавие на английски: DOCUMENT DE TRAVAIL CONJOINT DES SERVICES - Mise en oeuvre de la politique europeenne de voisinage en 2010 - Rapport pays : Tunisie - {COM(2011) 303 final} {SEC(2011) 637 final}{SEC(2011) 638 final}{SEC(2011) 639 final}{SEC(2011) 640 final}{SEC(2011) 641 final}{SEC(2011) 642 final}{SEC(2011) 643 final} {SEC(2011) 644 final}{SEC(2011) 645 final}{SEC(2011) 646 final}{SEC(2011) 647 final}{SEC(2011) 648 final}{SEC(2011) 649 final}{SEC(2011) 650 final}{SEC(2011) 651 final}
Дата на документа: 25/05/2011
№ на документ: SEC(2011) 652
Вид документ: Работен документ
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове