Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за Гаранционния фонд и управлението му през 2010 година - {SEC(2011) 990 окончателeн}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the Guarantee Fund and the management thereof in 2010 - {SEC(2011) 990 final}
Дата на документа: 05/08/2011
№ на документ: COM(2011) 476
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове