Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета във връзка с приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара и употребата на биоциди
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the placing on the market and use of biocidal products
Дата на документа: 11/08/2011
№ на документ: COM(2011) 498
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове