Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Европейската година на гражданите (2013 г.) - стара оценка - {COM(2011) 489 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - European Year of Citizens 2013 - Ex-ante evaluation - {COM(2011) 489 final}
Дата на документа: 11/08/2011
№ на документ: SEC(2011) 996
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове