Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно дейностите на Европейския съвет за научни изследвания и осъществяването на целите, определени в Специфичната програма „Идеи“, през 2010 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the European Research Council's operations and realisation of the objectives set out in the Specific Programme Ideas in 2010
Дата на документа: 17/08/2011
№ на документ: COM(2011) 497
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове