Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно разходите по линията на ЕФГЗ Система за ранно предупреждение
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on EAGF expenditure Early warning system No 5-7/2011
Дата на документа: 12/08/2011
№ на документ: COM(2011) 508
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове