Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за дейността на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през 2010 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the activities of the European Globalisation Adjustment Fund in 2010
Дата на документа: 22/08/2011
№ на документ: COM(2011) 466
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове